Цели

aim finalДа бъдем разпознати на национално ниво като водеща пациентска организация

Да развием мрежа от контакти с отговорните здравни и социални институции и агенции позволяваща ни да бъдем незаобиколим фактор при вземането на решения Да популяризираме идеите и експертизата си чрез дългосрочни медийни партньорства

Прочети още

ВИЗИЯ

vision finalВярваме, че пациента трябва да бъде поставен в центъра на здравеопазването. Това може да стане само, ако се чува неговия глас, а мнението му се зачита.

Ние сме убедени, че добрите решения за здравната система могат да бъдат постигнати, чрез диалог и сътрудничество с лекари, зъболекари, фармацевти и всички медицински професионалисти.

Прочети още

МИСИЯ

mission finalНашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.
Нашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната система на страната.
 

ЦЕЛИ

aim finalСъздаване на обществена подкрепа за развитие и усъвършенстване на българското здравеопазване

 Да бъдем разпознати на национално ниво като водеща пациентска организация

Да развием мрежа от контакти с отговорните здравни и социални институции и агенции позволяваща ни да бъдем незаобиколим фактор при вземането на решения

Да популяризираме идеите и експертизата си чрез дългосрочни медийни партньорства

Да повишаваме здравната и правната грамотност на пациентите и обществото, която да позволи информиран избор по отношение на здравето

Да подобряваме достъпа и качеството на здравните и социалните услуги поставяйки пациента и неговите нужди в центъра на системата

Да развиваме и имплементираме политики, стратегии и услуги позволяващи активното включване на пациентите при вземане на решения по отношение тяхното здраве и лечение, с фокус върху правото на избор, правата и отговорностите

Превенция на дискриминацията по отношение на лечение, социални услуги, образование и достъпна работна среда

Създаване на обществена подкрепа за развитието и усъвършенстването на здравното осигуряване

Оказване на съдействие на пациенти, в случай на нарушени права