НОИ

ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ/ В НОИ/

Имате право на пенсия за инвалидност, когато сте загубили частично или напълно работоспособността си за продължително време или завинаги.Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст(взима се по- високата пенсия ).

За пенсия за инвалидност поради общо заболяване се изискват следните документи:

  • Заявление за пенсиониране (формуляр- образец УП-1 )- взима се само от настоящия работодател.
  • Всички документи за трудов/осигурителен стаж (трудови и служебни книжки, УП-3, осигурителни книжки, удостоверения от държавни архиви, ВОК, акт за раждане на деца и др. )
  • Документи за осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997г. и за целия период от 01.01.1997г. до датата на пенсиониране.(УП-2, осигурителна книжка, удостоверения от държавни архиви и др. )
  • Копие от експертно решение (ЕР) на ТЕЛК (Териториална експертна лекарска комисия), за което е изтекъл 14- дневният срок за обжалване по чл. 112, ал.1, т.3 от Закона за здравето или копие от експертно решение на НЕЛК (Национална експертна лекарска комисия ), заедно с наличната документация, която се намира у лицето, възоснова на която е освидетелствано за пенсия за инвалидност.
  • Банкова сметка на оригинална бланка от банков клон.

В НОИ, отдел „Пенсиониране по инвалидност“ се подават всички тези документи и там служителят ще ви каже кога и как ще се изплащат сумите.