Време за ускорение. Заедно срещу рака в България - кръгла маса

На 19 март в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“, зала 3, етаж 1 се проведе кръгла маса, във връзка с представяне на Европейски манифест за рака за 2024 г. на Европейската организация за борба с рака. Събитието е организирано съвместно с Майк Мориси – главен изпълнителен директор на Europe Cancer Organisation.

Събитието се проведе под патронажа на народния представител Росица Пандова – Йовкова.

От името на Сдружение за развитие на българското здравеопазване участие взе Невена Димитрова Манолова, член на сдружението.