Персонализирано здравеопазване и медицина - от превенцията до лечението

През 2023 г. Сдружение за развитие на българското здравеопазване стартира проект, целящ да повиши знанията за значението и ползите от персонализираната медицина за отделния пациент, за обществото като цяло и системата на здравеопазване.

Във връзка с проекта разработихме няколко информационни брошури.


Първата от брошурите, които публикуваме е озаглавена: "Персонализирано здравеопазване и медицина - от превенцията до лечението"
Можете да изтеглите брошурата в PDF формат тук: "Персонализирано здравеопазване и медицина - от превенцията до лечението"