СРБЗ подкрепи промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

СРБЗ подкрепи промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Сдружение за развитие на българското здравеопазване, даде положително становище относно промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които касаят off-label приложението на лекарства при пацинти под 18 - годишна възраст.


СРБЗ предложи промяната да обхване и прилагането на човешки имуноглобулини извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и извън условията за разешение за употреба при пациенти със Системен лупус и припомни, че предложение за такова изменение беше внесено по време на служебния кабинет, през 2021 г., но настоящото ръководство на Министерство на здравеопазването го отхвърли.

СРБЗ 1 2СРБЗ 2.1