ИАЛ информира след направени проверки за 12 липсващи лекарства

tabКакто знаете СРБЗ (Сдружение за развитие на българското здравеопазване) сключи споразумение с ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата), с което да се улесни подаването на сигнали за липсващи лекарства за българските граждани, Агенцията да стартира проверка и съответно да даде информация относно получената информация и евентуалните санкции, ако това това е наложително. Също така, по този начин ИАЛ дава изключително ценната информация дали лекарството е спряно от производство, дали е преустановена продажбата на лекарството за България и кога се очакват доставките. Тази изключително полезна информация е публикувана в www.moeto-lekarstvo.com , където по лесен и достъпен начин на български език всеки български гражданин може да подаде сигнал.

Разбира се, всяко начало е трудно, още повече, когато става въпрос за здраве и всяко забавяне или липса на лекарство ни стресира, плаши и обърква. Разбираема и реакцията да се пита, да се подаде сигнал, да се търсят отговори и решение на проблема.

Благодарим за доверието. Продължаваме с портньорството на ИАЛ и представяме първия отчет по 12 липсващи лекарства, като добавяме, че по останалите сигнали също се работи и ви гарантираме, че ще продължим да питаме и да търсим отговори на въпросите касаещи нашето право на здраве.

Ето и цитат от писмото:

Във връзка с постъпили сигнали, за недостиг на лекарствени продукти, Ви предоставяме следната информация:

За лекарствения продукт Sandostatin LAR MPVI 20 mg и Sandostatin LAR MPVI 30 mg

Видно от изисканите и представени справки от „НОВАРТИС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, притежател на разрешението за употреба на лекарствения продукт Sandostatin LAR MPVI, е установено, че са налични количества от същия.

Представена е информация, относно планираните доставки от „НОВАРТИС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за 2019 г. на Sandostatin LAR MPVI 20 mg и Sandostatin LAR MPVI 30 mg до края на годината, както следва:

Лекарствен продукт

Количество/ в опаковки

Планирана дата на доставка в България

SANDOSTATIN LAR MPVI 20 mg

500

08.10.2019

SANDOSTATIN LAR MPVI 20 mg

560

              02.12.2019

SANDOSTATIN LAR MPVI 30 mg

500

08.10.2019

SANDOSTATIN LAR MPVI 30 mg

560

02.12.2019

За лекарствения продукт SINEMET 25 mg/250 mg tablets x 100 (INN Carbidopa, Levodopa) с притежател на разрешението за употреба „Мерк Шарп и Доум България“ ЕООД, България, Ви уведомяваме следното:

Недостигът на този лекарствен продукт се дължи на: промяна в мястото на производство на ЛП се преустановяват за постоянно продажбите на опаковка от 98 таблетки и предстои пускане на пазара на опаковка 100 таблетки. Поради производствени затруднения, за периода април-юни 2019 внесените количества са недостатъчни за покриване на нуждите на българския пазар.

От 13 август 2019 г. има постъпило уведомление по чл.54 ал.1 от ЗЛПХМ за действителното пускане на лекарствения продукт (10 блистера x 10 таблетки) на пазара.

Планираните дати за доставка на лекарствения продукт до края на годината са: 10.10; 07.11; 05.12. като „Мерк Шарп и Доум България“ ЕООД гарантира, количествата да бъдат съобразени с нуждите на българските пациенти. Както и че при необходимост, компанията има готовност да внесе допълнителни количества, съобразно заявяване на такива от дистрибутор.

За лекарствения продукт Resochin 250 mg film - coated tablets x 100 в ИАЛ има постъпило уведомление от Байер България ЕООД съгласно разпоредбата в законоустановения двумесечен срок по чл. 54 ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за постоянно преустановяване на продажбите на този лекарствен продукт.

За лекарствения продукт OLMESTA 20 mg/5 mg film-coated tablets– в ИАЛ е постъпило уведомление от ПРУ за временно преустановяване на продажбите до 31.12.2019 г.

За лекарствения продукт Concor Cor 2, 5 mg има постъпило уведомление за временно преустановяване на продажбите до м. септември 2019. От предоставената от ПРУ информация продажбите ще бъдат възстановени в първата половина на м,. октомври 2019 г.

За лекарствения продукт LODOZ 5mg/6, 25 mg film-coated tablets има постъпило уведомление за временно преустановяване на продажбите до м. септември 2019. От предоставената от ПРУ информация продажбите ще бъдат възстановени в първата половина на м,. октомври 2019 г.

За лекарствения продукт TARKA tabl. 180 mg/2 mg има постъпило уведомление за временно преустановяване на продажбите до м. септември 2019. От предоставената от ПРУ информация продажбите ще бъдат възстановени в първата половина на м. октомври 2019 г.

За лекарствения продукт TENSAR 20 mg в ИАЛ има постъпило уведомление за временно преустановяване на продажбите от м. август 2019 до следващо уведомление.

За лекарствения продукт Corvitol tabl. 50 mg в ИАЛ има постъпило уведомление за временно преустановяване на продажбите от м. септември 2019 до следващо уведомление.

За лекарствения продукт Accupro 10 mg tabl. в ИАЛ има постъпило уведомление за временно преустановяване на продажбите до м. октомври 2019 г. включително. За лекарствения продукт Accupro 20 mg tabl ИАЛ в момента извършва проверка за извършени доставки.

За лекарствения продукт TENOX 5 mg tabl. и TENOX 10 mg tabl в ИАЛ има постъпили уведомления за временно преустановяване на продажбите съответно до м. септември 2019 г. И до м. октомври 2019 г.

За лекарствения продукт THYROZOL 5 mg tabl. в ИАЛ има постъпило уведомление за временно преустановяване на продажбите от м. юни 2019 до следващо уведомление.

За останалите продукти, предмет на жалбите, липсата/недостига не е потвърден, поради което в момента ИАЛ извършва проверка за доставки и налични количества.

 

 

 

 

.